GGZ Groep logo

Depressies verlopen vaak wisselend en onvoorspelbaar. De duur van depressieve episodes (de periode waarin zich depressieve symptomen voordoen) is per persoon verschillend. De helft van de depressieve episodes duurt korter dan drie maanden. Ongeveer 20% van de episodes duurt meer dan twee jaar. De gemiddelde duur van een depressieve episode is acht maanden. Depressieve episodes duren langer wanneer de symptomen ernstig zijn, eerdere episodes langer duurden én als de persoon gebrek heeft aan sociale steun. Wie lijdt aan een chronische lichamelijke ziekte heeft vaak ook te maken m et een langere depressieve episode. Bij 40% van de depressieve mensen treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op. De kans op terugval bij depressie is dus groot.

De cijfers en vooruitzichten zijn slechter bij mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Bij hen zijn doorgaans de symptomen ernstiger, ze hebben grotere beperkingen en de kans op comorbiditeit (de aanwezigheid van meerdere stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd) is groter. Zo'n 60% van de mensen die ooit zijn opgenomen, wordt binnen vijftien jaar opnieuw opgenomen voor depressie. Bij 20% blijft een nieuwe depressie weg. Ongeveer 10% pleegt zelfmoord (Bron: Trimbos Instituut).

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap