GGZ Groep logo

Prevalentie

Maar liefst 18,7% van de Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft ooit in het leven last gehad van een depressie (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010). Bij vrouwen komt een depressie bijna twee keer zoveel voor als bij mannen: 24,3% van de vrouwen heeft in haar leven ooit last gehad van een depressie. Bij mannen is dit percentage 13,1%.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Waarom vrouwen vaker depressief zijn dan mannen is niet bekend. Er zijn theorieën dat dit te maken heeft met hormonen. Bovendien praten vrouwen over het algemeen makkelijker, waardoor ze wellicht eerder bij een huisarts aankloppen. In het afgelopen jaar leed 5,2% van de Nederlanders tot 65 jaar aan een depressie. Hierbij ging het om 4,1% van alle mannen en 6,3% van alle vrouwen. Naar schatting leden het afgelopen jaar 550.000 mensen aan een depressie. Nog eens 850.000 mensen leden het afgelopen jaar aan een vorm van depressie.

Per jaar lijdt 4 tot 10% van de totale westerse bevolking aan een depressie. Maar liefst 15 tot 17% van de totale westerse bevolking heeft ooit in het leven een depressie gehad. Depressies komen vaker voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. Mensen zonder betaalde baan zijn bovendien vaker depressief dan mensen mét een baan (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010).

Verloop

Depressies verlopen vaak wisselend en onvoorspelbaar. De duur van depressieve episodes (de periode waarin zich depressieve symptomen voordoen) is per persoon verschillend. De helft van de depressieve episodes duurt korter dan drie maanden. Ongeveer 20% van de episodes duurt meer dan twee jaar. De gemiddelde duur van een depressieve episode is acht maanden. Depressieve episodes duren langer wanneer de symptomen ernstig zijn, eerdere episodes langer duurden én als de persoon gebrek heeft aan sociale steun. Wie lijdt aan een chronische lichamelijke ziekte heeft vaak ook te maken m et een langere depressieve episode. Bij 40% van de depressieve mensen treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op. De kans op terugval bij depressie is dus groot.

De cijfers en vooruitzichten zijn slechter bij mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Bij hen zijn doorgaans de symptomen ernstiger, ze hebben grotere beperkingen en de kans op comorbiditeit (de aanwezigheid van meerdere stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd) is groter. Zo'n 60% van de mensen die ooit zijn opgenomen, wordt binnen vijftien jaar opnieuw opgenomen voor depressie. Bij 20% blijft een nieuwe depressie weg. Ongeveer 10% pleegt zelfmoord (Bron: Trimbos Instituut).

Comorbiditeit

Depressie gaat vaak samen met andere aandoeningen, psychische stoornissen of klachten:

  • Angststoornissen. Vrijwel alle mensen met een depressie hebben last van angst. Dit kan zich uiten in paniek, algemene angst of een sociale fobie.
  • Anorexia nervosa en dwangstoornissen. Ook mensen met ADHD en NLD hebben een verhoogde kans op depressieve klachten.
  • Burn-out of chronische vermoeidheid.
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Bij bijvoorbeeld borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen depressieve klachten een rol spelen.
  • Psychoses. Soms is het moeilijk te onderscheiden wanneer er bij een patient sprake is van een psychose of een psychotische depressie. Als artsen niet kunnen onderscheiden of de psychotische symptomen horen bij een depressie of schizofrenie, wordt ook wel gesproken van een schizoaffectieve stoornis.
  • Rouwreactie. Een rouwreactie met depressieve klachten wordt niet gelijk een depressie genoemd. Rouwen kan wel overgaan in een depressie, afhankelijk van de ernst, duur en het verloop van de depressieve klachten. De normale rouwreactie is dan overgegaan in een pathologische rouwreactie.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2023 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap