GGZ Groep logo

Depressie en problematisch middelengebruik gaan veelal hand in hand. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier mensen met een depressie voldoet aan de criteria voor middelenmisbruik en/of -afhankelijkheid.

De diagnose voor een depressie en de diagnose voor middelgebruik worden vaak als twee aparte diagnoses gezien. De samenhang kan twee kanten uitgaan: depressiviteit als gevolg van het gebruik/misbruik van middelen (een middelengeïnduceerde depressie) of middelengebruik als reactie op depressiviteit (een zogenaamde primaire depressie).

De sterkste samenhang zien we bij depressie (en dan met name de manische depressie) en amfetaminemisbruik. Amfetamine kennen we ook als het pepmiddel speed. Bij alcohol is het vaak zo dat alcoholverslaafden juist door het alcoholmisbruik depressief worden. Het omgekeerde patroon zien we bij opiaten (een stof gewonnen uit het verdovende middel opium): dit wordt gebruik als reactie op een depressie (Emmelkamp e.a., 2007).

Depressie en angst zijn veelvoorkomende gevolgen van drugs-, alcohol- of geneesmiddelenmisbruik. De gevolgen zijn niet direct merkbaar. Vaak duurt het even voordat men merkt dat regelmatig blowen of drinken niet goed is voor de geest.

Klachten sluipen er langzaam in. Op een gegeven moment is voelbaar dat men zich lusteloos of somber voelt, nergens zin meer in heeft en zich passief gaat gedragen. Dit gevaar is aanwezig bij iedereen die te veel drinkt of blowt, maar hoeft niet bij iedereen op te treden. Het is mogelijk dat de stemmingsstoornissen al op de achtergrond aanwezig waren en door overmatig middelgebruik opgewerkt worden.

Middelenmisbruik kan een reactie zijn op de depressie. Alcohol of drugs worden dan gebruikt als vorm van 'zelfmedicatie'. Door te drinken of blowen wordt de depressie even vergeten. Andere vormen van zelfmedicatie zijn overmatig gamen of gokken. Het gevaar van deze vormen van zelfmedicatie is dat de middelen als voortdurende steun worden gezien. Een manier om de vervelende gevoelens uit de weg te gaan. Hierdoor ontstaat een afhankelijkheid met bijbehorende gevolgen.

Voordat gestart wordt met behandeling wordt bepaald van welke vorm van depressie sprake is. Is een depressie middelengeïnduceerd? Dan moet eerst het middelengebruik worden aangepakt en daarna pas de depressie.

Een Amerikaans onderzoek liet zien dat 23% van alle middelenverslaafden een depressie heeft. Omgekeerd is het zo dat 18% van de depressieve mensen te kampen heeft met een middelenverslaving. Ook is aangetoond dat de behandeling van depressie moeilijker en de kans op herstel kleiner is als de patiënt afhankelijk is van alcohol. Als het middelenmisbruik het grootste probleem is, dan dient dit eerst aangepakt te worden in een gespecialiseerde instelling. Daarna kan gestart worden bij GGZ Groep met een behandeling van de depressie.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap