GGZ Groep logo

Zonnen in de regen

G. Lewis | Een vrolijk boek over depressie | ISBN 9789057121753

9789057121753 Elk ernstig geval van depressie is een moordzaak. Je oude ik is verdwenen en vervangen door een schim die geen enkel plezier meer beleeft aan eten, praten of andere bezigheden waar je je normaal gesproken mee vermaakt. Je wordt een lijkenzak. Het verplaatsen van een stapel boeken kan dagen in beslag nemen omdat de dingen in de kamer een sterkere wil hebben dan jij. Je bent zowel het lijk als de detective. Zonder alibi (werk, een sociaal leven) kun je geen kant meer op. Het is jouw taak om uit te zoeken welk deel van jezelf is overleden en waarom het dood moest.

Gwyneth Lewis schreef Zonnen in de regen in de hoop dat anderen er troost en bemoediging aan ontlenen. Ze schreef het boek dat ze zelf nodig had toen ze een depressie doormaakte, op basis van dagboekfragmenten, flarden uit boeken die ze las, gedichten, verhalen uit de krant, anekdotes, alles waardoor ze zich minder rot ging voelen. Vrolijk stemmend is het resultaat, poëtisch en praktisch -- een kersenboom die hartje winter bloeit.

Gwyneth Lewis is dichter en woont in Cardiff, in Wales. Ze is tv-producente, onder andere voor de BBC, en won als dichter verschillende prijzen.

Leven met een depressieve stoornis

Fred Sterk & Sjoerd Swaen | ISBN 9789031339815

9789031339815 Een depressie is iets anders dan 'in een dip zitten'. We spreken van een depressie als je minimaal twee weken achtereen somber bent. Daarnaast moet je nog minimaal vier andere depressieve symptomen hebben, zoals verminderde eetlust, concentratie- of geheugenproblemen, moeheid, schuldgevoelens en/of gedachten aan de dood.

Alhoewel een op de tien Nederlanders in zijn leven met een depressie te maken krijgt, is iedereen toch op zijn eigen, persoonlijke manier depressief. Het is dus de kunst om erachter te komen wat jóuw valkuilen zijn, waar je rekening mee moet leren houden en in welke situaties jij extra kans loopt om depressief te worden.

In Leven met een depressieve stoornis lees je alles over het ontstaan en verloop van een depressie, hoe je ervan afkomt en hoe je kunt voorkomen dat een depressie terugkomt. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis die op dit moment over de depressieve stoornis bestaat. Hierdoor wordt het mogelijk je depressie zelf succesvol te lijf te gaan en/of er adequate hulp voor te zoeken. Het boek is bestemd voor mensen met een depressie, hun familieleden en andere naast betrokkenen en geïnteresseerden.

Daarnaast is het uitermate geschikt voor professionals: psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, huisartsen en overige personen die beroepsmatig met mensen met een depressieve stoornis te maken hebben. Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruikbaar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.

Depressie

P. Cuijpers | Gids voor familieleden | ISBN 9789055741175

9789055741175 Depressies treffen niet alleen de mensen die er zelf aan lijden. Ook hun partners, kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen ondervinden de negatieve gevolgen ervan. De depressie kan bij de familieleden lijden tot conflicten in de relatie, isolement en eenzaamheid, oververmoeidheid, overbelasting en overspannenheid. Dit nog afgezien van materiële gevolgen, zoals een daling van het inkomen.

Het is beslist geen uitzondering als ook een familielid depressief wordt of andere ernstige psychische klachten krijgt. Dit boek is een handleiding voor familieleden. Het biedt veel informatie over depressie en beantwoordt een breed scala van vragen. De lezer leert het gedrag van depressieve familie begrijpen en hoe er het beste mee om te gaan. Het beschrijft uitgebreid wat de emotionele en praktische gevolgen zijn. De lezer ontdekt dat hij geen uitzondering is, wat al een hele steun kan zijn. Welke maatregelen kan hij nemen om de belasting te verminderen? Dat is een heel belangrijke vraag. In een laatste hoofdstuk gaat de auteur in op hulpverlening. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: wat te doen als de betrokkene geen hulp voor zijn problemen wil zoeken? En vooral: waar kan hulp gevonden worden?

Manisch-depressief

Pascal Sienaert en Els D | Gids voor patiënten, familie en hulpverleners | ISBN 978 90 209 9023 2

manische depressie Psychiater Pascal Sienaert en ervaringsdeskundige Els D. nemen beurtelings het woord in dit zelfhulpboek voor manisch-depressieven en hun omgeving. Op basis van dagboekfragmenten van Els geeft Sienaert informatie over wat er gebeurt met iemand die lijdt aan bipolaire stoornis; zoals hoe een bipolaire stoornis doorgaans verloopt, welke soorten er zijn en wat er fout gaat in de hersenen.

Ook vertelt hij aan de hand van voorbeelden uit de behandeling van Els welke behandelmethoden er zijn en wat het betekent voor zwangerschap en erfelijkheid.

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap