GGZ Groep logo

Depressie wordt gezien als een terugkerende aandoening. Het is belangrijk om rekening te houden met een terugval. Tijdens de therapie wordt daarom altijd een terugvalpreventieplan of signaleringsplan opgesteld.

Iedereen voelt zich weleens somber. Het is belangrijk om in de gaten te houden of de somberheid zich niet ontwikkelt tot een depressie. Wie een depressie heeft doorgemaakt, kan na herstel sneller aanvoelen of de symptomen terug zijn en of deze erger worden. Hierdoor kan sneller worden ingegrepen en worden voorkomen dat iemand opnieuw depressief wordt.

De cijfers van terugval bij depressie

Wanneer iemand in het verleden vaker een depressieve episode heeft doorgemaakt, is de kans op het opnieuw krijgen van een depressie groter.

Na herstel van een eerste depressieve episode wordt de helft van de mensen opnieuw depressief. Als iemand twee keer een depressieve episode heeft meegemaakt, is de kans op terugval 70%. Na drie episodes is er voor 90% kans op een depressieve terugval.

Cognitieve training, gericht op kennis, dagdromen en fantaseren, biedt vijfeneenhalf jaar bescherming tegen een terugval bij depressie, blijkt uit onderzoek (Bockting et. Al., 2009).

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap