Wanneer u een cliënt naar de GGZ Groep verwijst, vindt er eerst een intakegesprek met de cliënt plaats om de klachten te inventariseren en te bepalen of uw cliënt bij ons op de juiste plek is. Wanneer tijdens het intakegesprek of de behandeling blijkt dat uw cliënt andere hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden, dan wordt in overleg met u en uw cliënt gezocht naar een aanvullend of alternatief behandeltraject. Wij bieden zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en behandelen zowel volwassenen als kinderen vanaf 6 jaar.

De behandeling die door de GGZ Groep geboden wordt is een combinatie van cognitieve gedragstherapie en hartcoherentie biofeedback training. Beide behandelmethoden zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken voor de behandeling van depressie, diverse angstklachten en slaapproblemen. Het behandelplan wordt in nauw overleg met de cliënt samengesteld. De GGZ Groep streeft ernaar om de cliënt in een zo kort mogelijke tijd inzicht te geven in zijn klachten en problemen en handvatten te bieden om de regie over zijn eigen situatie weer terug te krijgen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Waar mogelijk maken we gebruik van e-health toepassingen. Uit ons cliëntonderzoek is gebleken dat cliënten onze behandeling beoordelen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,15. Daarnaast monitoren wij doorlopend de effectiviteit van onze behandelingen en kwaliteit van onze therapeuten. Op deze manier kunnen wij voortdurend een hoog kwaliteitsniveau van zorg bieden. Uit gegevens van Stichting Benchmark GGZ blijkt dat we significant hoger scoren dan het branchegemiddelde.

Onze behandeling is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Tijdens de behandeling is het mogelijk om met de behandelend psycholoog de voortgang van de therapie te bespreken, indien uw cliënt hier toestemming voor geeft.

Wilt u meer informatie over wat de GGZ Groep voor uw cliënten kan betekenen, neemt u dan contact op met 0800-GGZGROEP.

Jeugdzorg brochure

Aanmeldingformulier

Copyright © 2010 - 2019 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap