GGZ Groep logo

Telefoon: 084 0038 069

Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Mocht u op een ander tijdstip bellen en/of het antwoordapparaat treffen, spreek dan alstublieft uw naam en telefoonnummer in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

In geval van crisis buiten kantoortijden neemt u contact op met uw huisarts. 

Postadres:

Stichting GGZ Groep

Postbus 6026
5600 HA Eindhoven

Website :

E-mail :

info@ggzgroep.nl

Zorgmail (voor verwijzers en zorginstellingen):

stichtingggzgroep@zorgmail.nl

Faxnummer :

084 0038 069

Klachten :

Hoewel wij bij de GGZ Groep zorgvuldig te werk gaan, is het altijd mogelijk dat er tijdens uw behandeling zaken niet volledig naar wens gaan. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, heeft de GGZ Groep een aantal mogelijkheden waarop u uw klachten kunt melden. In eerste instantie is uw therapeut het aanspreekpunt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u op de volgende manieren een klacht indienen:

 • per e-mail: klacht@ggzgroep.nl
 • per post: GGZ Groep, T.a.v. Klachtenfunctionaris, Postbus 6026, 5600 HA  Eindhoven
 • per telefoon: 085 086 60 70

Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft met betrekking tot financiële of administratieve zaken dan gebruikt u onderstaande contactgegevens. 

 • per e-mail: administratie@ggzgroep.nl 
 • per post: GGZ Groep, T.a.v. Financiële Administratie, Postbus 6026, 5600 HA  Eindhoven
 • per telefoon: 085 086 60 70.

Geschillencommissie

Mocht de afhandeling van uw klacht door onze klachtenfunctionaris niet naar uw tevredenheid zijn verlopen dan kunt u zich met uw klacht richten tot de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Op deze website vindt u meer informatie.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg?

 • de zorg die u gekregen heeft van de zorginstelling was niet goed;
 • u bent niet tevreden over de manier waarop de zorginstelling met u omging;
 • de zorginstelling heeft niet goed beoordeeld wat er met u aan de hand was;
 • het plan wat gemaakt is om u te behandelen was niet goed;
 • de zorg na de behandeling was niet goed;
 • uw opname in of uw ontslag uit de zorginstelling was niet goed;
 • de informatie die de zorginstelling gaf, was niet goed of niet compleet;
 • uw eigendom (bijvoorbeeld uw bril) is kwijt of beschadigd geraakt door uw verblijf in de instelling.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegangkelijkheidsverklaring aangaande ons clientportaal kunt u hier downloaden

 

Copyright © 2010 - 2022 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap