GGZ Groep logo

Depressie gaat vaak samen met andere aandoeningen, psychische stoornissen of klachten:

  • Angststoornissen. Vrijwel alle mensen met een depressie hebben last van angst. Dit kan zich uiten in paniek, algemene angst of een sociale fobie.
  • Anorexia nervosa en dwangstoornissen. Ook mensen met ADHD en NLD hebben een verhoogde kans op depressieve klachten.
  • Burn-out of chronische vermoeidheid.
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Bij bijvoorbeeld borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen depressieve klachten een rol spelen.
  • Psychoses. Soms is het moeilijk te onderscheiden wanneer er bij een patient sprake is van een psychose of een psychotische depressie. Als artsen niet kunnen onderscheiden of de psychotische symptomen horen bij een depressie of schizofrenie, wordt ook wel gesproken van een schizoaffectieve stoornis.
  • Rouwreactie. Een rouwreactie met depressieve klachten wordt niet gelijk een depressie genoemd. Rouwen kan wel overgaan in een depressie, afhankelijk van de ernst, duur en het verloop van de depressieve klachten. De normale rouwreactie is dan overgegaan in een pathologische rouwreactie.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap