GGZ Groep logo

Maar liefst 18,7% van de Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft ooit in het leven last gehad van een depressie (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010). Bij vrouwen komt een depressie bijna twee keer zoveel voor als bij mannen: 24,3% van de vrouwen heeft in haar leven ooit last gehad van een depressie. Bij mannen is dit percentage 13,1%.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Waarom vrouwen vaker depressief zijn dan mannen is niet bekend. Er zijn theorieën dat dit te maken heeft met hormonen. Bovendien praten vrouwen over het algemeen makkelijker, waardoor ze wellicht eerder bij een huisarts aankloppen. In het afgelopen jaar leed 5,2% van de Nederlanders tot 65 jaar aan een depressie. Hierbij ging het om 4,1% van alle mannen en 6,3% van alle vrouwen. Naar schatting leden het afgelopen jaar 550.000 mensen aan een depressie. Nog eens 850.000 mensen leden het afgelopen jaar aan een vorm van depressie.

Per jaar lijdt 4 tot 10% van de totale westerse bevolking aan een depressie. Maar liefst 15 tot 17% van de totale westerse bevolking heeft ooit in het leven een depressie gehad. Depressies komen vaker voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. Mensen zonder betaalde baan zijn bovendien vaker depressief dan mensen mét een baan (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010).

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap