GGZ Groep logo

Een depressie zit meestal niet alleen in het hoofd, maar brengt vaak ook lichamelijke gevolgen met zich mee. U kunt hierbij denken aan het hebben van hoofdpijn of het veranderen van de eetlust met een gewichtstoename of -afname tot gevolg.

Ook in de hersenen zijn fysieke veranderingen terug te vinden. De discussie gaat of dit nu oorzaak of gevolg is; wel wijst onderzoek uit dat bij een depressie de balans tussen neurotransmitters in de hersenen verstoord is. Tevens zijn er aanwijzingen dat het gehalte aan stresshormonen, zoals cortisol, verhoogd is. Dit wijst op een verstoring van het samenspel tussen de hersenstructuren hypofyse en hypothalamus.

Op korte termijn is een verhoging van cortisol gunstig, deze stoffen zorgen er namelijk voor dat het lichaam op een adequate manier met een stressvolle stimulus omgaat. Maar één van de ingrijpende gevolgen van een langdurige (chronische) overproductie van cortisol is dat het de activiteit van het immuunsysteem onderdrukt. Hierdoor bent u steeds vatbaarder voor allerlei lichamelijke 'kwaaltjes'.

Momenteel is er in het VU Medisch Centrum Amsterdam een studie van start gegaan, onder leiding van prof. Dr. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, naar de lichamelijke gevolgen van depressie. De hypothese luidt dat een depressie gepaard gaat met stress en daarmee een verhoogde activering van een aantal stress-systemen.

Door deze activering zal de biologische veroudering versnellen en betekent dus dat het lichaam sneller ouder wordt door een depressie. Daarnaast hebben depressieve mensen ook een verhoogde kans op het ontwikkelen van bepaalde 'ouderdomsziekten', zoals overgewicht, dementie, cardiocasculaire ziekten en diabetes.

Maar een depressie kan ook het gevolg zijn van een lichamelijke aandoening. Ongeveer één op de tien mensen die psychische hulp zoeken bij een depressie, wordt de depressie rechtstreeks veroorzaakt door een lichamelijke ziekte. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Cushing, een verzameling symptomen die worden veroorzaakt door hypercortisolemie.

Een lichamelijke aandoening kan ook vaker juist indirect een depressie veroorzaken. Denk hierbij aan kanker, waarbij de pijn, de handicaps en de prognose zoveel stres kunnen veroorzaken dat het uiteindelijk een depressie tot gevolg heeft.

Daarnaast zijn er ook mensen met depressie waarbij wel ernstige lichamelijke ziekten naast de depressie aanwezig zijn, maar niet duidelijk is dat er een verband tussen beide is. In beide gevallen is dit voor een therapeut belangrijk om te weten voor de invulling van de behandeling.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap