GGZ Groep logo

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Dit soort gevoelens is heel normaal en gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over.

Anders is dit wanneer de onderliggende oorzaak van de sombere gevoelens een depressie is. In dit geval kunnen de sombere stemming en het verlies van interesse en plezier steeds erger worden en kunnen de gevoelens langdurig aanhouden. De scheidingslijn tussen 'normale somberheid' en het hebben van een depressie is soms lastig te bepalen.

Een nadeel hiervan is dat mensen geneigd kunnen zijn te wachten tot 1) het vanzelf overgaat of 2) tot de klachten toenemen. Het is beter om hulp te zoeken. Wie de klachten vroegtijdig herkent en in een vroeg stadium hulp zoekt, verhoogt de effectiviteit van de behandeling en voorkomt dat de depressie onnodig lang duurt.

Als hulpmiddel om depressie in een vroeg stadium te herkennen, volgt hier een korte bespreking van signalen die een voorteken kunnen zijn voor het ontwikkelen van een depressie. Let wel: de aanwezigheid van één signaal of combinaties van meerdere is niet voldoende om te spreken van een depressie. Het kan ook binnen de grenzen van het normale vallen.

Zie het daarom vooral als waarschuwing. Ook is het bedoeld om de alertheid dat de kans op depressie bestaat te vergroten. Bij een depressie geldt als regel dat hier pas van wordt gesproken als gedurende twee volle weken bepaalde symptomen meer wél dan niet aanwezig zijn. Voor deze symptomen zie: Depressie Symptomen

De Signalen

Stemming

'Niet lekker in je vel zitten' is een voorbeeld van een vroeg signaal. U voelt zich bijvoorbeeld wat neerslachtiger en somberder. Daarbij kan er sprake zijn van negatieve gedachten en dagschommelingen.

Een dagschommeling houdt in dat de stemming 's ochtends meestal het minst goed is en in de loop van de dag verbetert. Andersom komt ook voor. Naast gevoelens van somberheid kunnen ook gevoelens en gedachten van leegte, onmacht en minderwaardigheid een signaal zijn.

U voelt zich bijvoorbeeld onzekerder dan voorheen en er is een toename van twijfels en besluiteloosheid. Emotionele onevenwichtigheid wordt ook wel gezien als een voorteken. U barst plotseling in huilen uit of reageert anders dan normaal. Soms kan er sprake zijn van emotionele afvlakking.

Interesse en plezier

Een ander signaal is een vermindering van interesse of minder kunnen genieten van dingen waar u voorheen altijd veel plezier aan beleefde. U bent minder geïnteresseerd in de mensen om u heen en hebt de neiging zich wat terug te trekken uit sociale contacten en activiteiten.

U besluit misschien eerder om 'nee' te zeggen tegen een uitnodiging en thuis te blijven. U hebt er minder zin in dan voorheen of u hebt het gevoel dat u de energie er niet voor op kunt brengen. Zelfs kleine dingen, zoals de boodschappen doen of koken, kunnen een grote opgave lijken. Het kan daarnaast zijn dat activiteiten die u wel uitvoert trager verlopen dan eerst.

Lichamelijke klachten

Veel depressieve mensen melden zich in eerste instantie bij de huisarts met onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of spierpijn, problemen met de ontlasting, slaapproblemen, verandering van eetlust of een verminderd libido. In plaats van een lichamelijke oorzaak kan er sprake zijn van een psychische aanleiding en is het mogelijk dat deze lichamelijke klachten tekenen zijn van een depressie.

Wat slaapproblemen betreft zijn veelvoorkomende signalen: een onuitgerust gevoel 's ochtends, moeite om in slaap te vallen, regelmatige onderbreking van slaap door meerdere malen wakker te worden gedurende de nacht of 's ochtends erg vroeg wakker worden zonder weer in te kunnen slapen. In plaats van slapeloosheid kan er ook sprake zijn van een sterke slaapbehoefte.

Een ander vroeg signaal kan verandering van de eetlust zijn. Het kan zijn dat het eten minder smaakt of dat u minder eetlust hebt en onbedoeld afvalt. Het omgekeerde komt ook voor; een grotere behoefte aan eten en gewichtstoename.

Spanning en onrust

Gespannenheid is een veelvoorkomend verschijnsel. Er kan rusteloosheid en gejaagdheid aanwezig zijn, zowel lichamelijk als psychisch. Een ander voorbeeld is een gevoel van overbelasting. U bent meer prikkelbaar en lichtgeraakt dan anders. Het zou ook kunnen dat u meer moeite hebt om zaken van u af te zetten en los te laten en veel blijft piekeren.

Cognitief functioneren

Andere signalen zijn concentratie- en geheugenproblemen. U verliest bijvoorbeeld snel de draad van een gesprek, hebt moeite met het lezen van een boek of het volgen van een film. Het denkvermogen kan zijn vertraagd, vergeetachtigheid wordt groter of de dag- of tijdoriëntatie is voor u moeilijker.

Werk

Functioneringsproblemen op het werk, een gevoel van overbelasting of een toegenomen ziekteverzuim zijn mogelijke signalen.

Middelengebruik

Wie zich niet zo goed voelt, kan (onbewust) vluchten in middelengebruik. Denk hierbij aan alcohol drinken, het innemen van kalmering- en/of slaaptabletten en zelfs drugsmisbruik..

Bronnen:

  • Depressie. Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 
    Drukkerij Groen BV, Leiden, 2005
  • Depressie. Onderkennen en behandelen. Arnoud Tanghe en Adelbert de Maesschalk. 
    Garant uitgevers, Apeldoorn, 2000

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap