GGZ Groep logo

Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen. De 'kernsymptomen' (een sombere stemming en het verlies van interesse en motivatie) zijn bij alle leeftijden aanwezig. Verschillen zijn te zien in de uitingsvormen van deze symptomen van depressie. Net zoals de aard van een depressie tussen twee personen kan verschillen, zien we ook verschillen in de aard van een depressie in de kinderjaren, de volwassen leeftijd en op latere leeftijd.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap