GGZ Groep logo

banner slaap

De stemming van depressieve kinderen is vaak mat en prikkelbaar. Jonge depressieve kinderen zijn vaak angstig voor verlies en laten weinig speelsheid zien.

Wat we niet vaak bij deze kinderen zien, is droevigheid, suïcidaliteit en negatieve gedachten over zichzelf of over hun toekomst. Hierin verschillen depressieve kinderen van depressieve volwassenen. Bij de depressieve tieners worden regelmatig schoolproblemen en moeilijkheden in het contact met andere kinderen gezien. Dit kan zich uiten in pesten of er niet bij horen.

Negatieve gedachten over zichzelf, het uiterlijk of de toekomst, die vaak onrealistisch zijn, komen veelvuldig voor bij tieners. Zij trekken zich veelal extreem terug, gaan heel 'stoer' doen, of laten juist veel agressie zien. Bij de meeste depressieve kinderen komen regelmatig vage, onverklaarbare lichamelijke klachten voor, zoals hoofdpijn, buikpijn, spierpijn of zich niet lekker voelen.

In de preschoolleeftijd wordt het percentage kinderen met depressie geschat op ongeveer 1%, bij kinderen in de basisschoolleeftijd op ongeveer 2% en in de puberteit loopt dit percentage op tot 3%-8%.

In de puberteitsleeftijd zien we depressie meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen. Een depressie in de kindertijd maakt de kans op herhaling erg groot. Vaak gaat de depressie samen met andere stoornissen, zoals angsten, eetproblemen en antisociaal gedrag.

De oorzaak van depressie bij kinderen is meestal een ingewikkeld samenspel van diverse factoren. We onderscheiden de volgende factoren met bijbehorende voorbeelden:

 • Factoren in het kind zelf
  • genetische factoren
  • temperament
  • manier van omgaan met agressie
  • lichamelijke of geestelijke handicap(s)
  • sociale tekorten
 • Factoren uit de omgeving
  • depressie van een ouder
  • chronische ziekte of aandoening van een gezinslid
  • moeilijkheden in de omgang tussen ouder en kind, zoals hechtingsproblematiek, autoritaire opvoedingsstijl, acceptatieproblemen
  • pesterijen door andere kinderen
  • tegenvallende schoolprestaties
 • Factoren in de levensloop
  • ervaringen van dood, verlies of scheiding
  • ervaringen van seksueel misbruik, mishandeling of andere traumatisering

 

Dat een depressie in de kinderjaren tijdig wordt herkend en aangepakt, is van groot belang. Soms is dat moeilijk. Signalen die op een depressie wijzen, zijn niet altijd zichtbaar en spelen zich vaak in het hoofd en het hart van het kind af. Vaak worden signalen overschaduwd door andere gedragsproblemen, die op het eerste oog niets met depressie te maken hebben. De kans bestaat dat, als de depressie zich op jonge leeftijd voordoet, het zich in het nog ontwikkelende zenuwstelsel vastzet. Het verloop van de normale psychosociale ontwikkeling kan door een depressie ernstig ontregeld raken. Een ander risico is dat depressie bij kan dragen aan het ontstaan van suïcidaliteit, drank- en drugsmisbruik of een manisch-depressief beeld.

Bron: Dr. Cees A.M. de Wit, 'Depressies op jeugdige leeftijd'.

Heeft U een Depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen.

Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Hoe zit het bij u?

Doe de test

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap